Kristineäng förskola, Oskarshamn

Totalentreprenad markarbeten

default
default

Miljöstation, Oskarshamn

Totalentreprenad

Hälsocentral, Högsby

Totalentreprenad markarbeten
Planerad färdigställande 2025

DJI_0956-v2

Terrminalanläggning, Oskarshamn

Totalentreprenad

default

Koltrasten Äldreboende, Oskarshamn

Totalentreprenad mark 2019-2020

DJI_0511