Vår affärsidé är att vara kostnadseffektiv i alla delar av ett projekt.

Mark & GrundTeknik startade som enskild firma på 80-talet, 1995 bildades aktiebolaget Mark & GrundTeknik AB. Bolaget ägs av Krister och Max Johansson.

Vi har etablerat oss som det pålitliga, flexibla och effektiva anläggningsföretaget som samtidigt erbjuder det större bolagets kompetens och styrka. Vi är måna om att skapa en god relation med våra kunder samt en bra arbetsmiljö där vår produktion bedrivs på ett miljöriktigt sätt.

Vi har avtal med bostadsbolag där vi sköter alla förekommande mark och ledningsarbeten.

Vi utför serviceuppdrag som snöskottning, halkbekämpning, sopning, transporter samt övrigt förekommande arbeten.

DJI_0441

Våra medarbetares kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs. Vi är stolta över att ha flera kompetenser samlade inom företaget, såsom kalkyl, projektering, arbetsledning, chaufförer, anläggningsarbetare och maskinförare med flera.

Vi inriktar oss på anläggningsarbeten inom industrin, privata och kommunala bostadsbolag, kommuner och landsting. Inom industri och lantbruk utför vi kompletta anläggningar där byggnation ingår.

Vårt huvudkontor finns på Kulltorps Gård, Oskarshamn Vi har även anläggningar för masshantering och lager i Mönsterås och i Oskarshamn.