PROJEKTERING

Vi utför projektering där så önskas, dock bara i våra egna entreprenader.
Kompetensen Bas U och P samt hantering av CAD-ritningar finns i huset. Personalliggare, arbetsmiljöplaner m.m. tas fram efter behov.
Inmätning och utsättning gör vi i våra egna arbeten. Vi har både totalstation, GPS och avvägare samt lutningslasrar.

Där en kvalitetsansvarig erfordras och då hus och konstruktionsritningar skall fram då samarbetar vi ofta med externa konsulter som GHAB och M2 arkitektur i Oskarshamn.