Underhållsavtal

Vi har sedan flera år underhållsavtal avseende mark och yttre ledningsarbeten för kommunala bolaget Byggebo, Oskarshamn. Ett gott samarbete som vi är stolta över.

Vi ser gärna flera liknande partners i framtiden.

Service / material

Maskiner och personal för snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö och sopning finnes.

Ett eget lager av rörmaterial, geotextil, betongvaror samt grusmaterial och matjord gör att vi gärna levererar. Vi har ingen försäljningspersonal på plats, men hör gärna av er till kontoret.