Om MGTAB

Mark & GrundTeknik startade som enskild firma på 80-talet, 1995 bildades aktiebolaget Mark & GrundTeknik AB. Bolaget ägs av Krister och Max Johansson.

Vi omsatte ca. 23 miljoner 2016 och har idag trippel A i rating.

Vår affärsidé är att vara kostnadseffektiv i alla delar av ett projekt. Genom att själva projektera egna arbeten har vi full kontroll över vad som händer i projektet. Vi gör givetvis även entreprenader vilka är färdigprojekterade.

Vi har avtal med bostadsbolag där vi sköter alla förekommande mark och ledningsarbeten.

Vi utför serviceuppdrag som snöskottning, halkbekämpning, sopning, transporter samt övrigt förekommande arbeten.

Vi har etablerat oss som det pålitliga, flexibla och effektiva anläggningsföretaget som samtidigt erbjuder det större bolagets kompetens och styrka. Vi är måna om att skapa en god relation med våra kunder samt en bra arbetsmiljö där vår produktion bedrivs på ett miljöriktigt sätt.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs. Vi är stolta över att ha flera kompetenser samlade inom företaget, såsom kalkyl, projektering, arbetsledning, chaufförer, anläggningsarbetare och maskinförare med flera.

Vi inriktar oss på anläggningsarbeten inom industrin, privata och kommunala bostadsbolag, kommuner och landsting. Inom industri och lantbruk utför vi kompletta anläggningar där byggnation ingår.

Vårt huvudkontor finns på Kulltorps Gård, Oskarshamn Vi har även anläggningar för masshantering och lager i Mönsterås och i Oskarshamn.