Bygg- och anläggningsarbeten

En bred maskinpark och kunniga medarbetare gör att vi kan utföra många typer av arbeten inom ett stort geografiskt område.

Företag och kommunala förvaltningar hör till våra huvudsakliga kunder.

Vi åtar oss anläggningsarbeten i alla former. Ofta är det totalentreprenader där vi utför samtliga arbeten i egen regi, eller i samarbete med underentreprenörer. Vi använder då entreprenörer som vi samarbetat med i många år och känner väl.

Vi arbetar lika ofta som underentreprenör till byggentreprenörer i olika objekt.

Utvändigt vatten, avlopp ytskiktsarbeten projekterar vi i de flesta fall helt själva. Vi har utrustning och kompetens för inmätning / utsättning mm.

Inom lantbruk och till viss del industrin brukar vi leverera en färdig byggnad. Det är uppskattat av beställare att vi ”håller” i entreprenaden.

Vi har hela Kalmar och delar av Kronobergs län som arbetsområde. Enstaka arbeten har vi gjort i Malmö, så inget är omöjligt.

Fjärrvärmearbeten

Det har blivit ett antal meter med kulvertschakter genom åren. Och vi är inte främmande för flera uppdrag

Betongarbeten

Vi har utfört några större anläggningar där det varit en hel del betong. Under 2016 lyckades vi hantera över 1000 m3. Roliga uppdrag om det blir i anläggningar där det inte är rena byggnadsarbeten, då vill vi gärna anlita ”våra” byggare.

Stål/trähallar

Ett bra samarbete med tillverkare av hallar gör att vi gärna är med och offererar.